Afdrukken

Verbeterd inzicht, verbeterde prestaties

Kadenza ontsluit alle in de onderneming aanwezige informatie. Door de combinatie van IT-expertise en ervaring in bedrijfsvoering en -processen levert Kadenza een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen. Dit inzichtelijk maken van alle relevante informatie, wat leidt tot verbeterde prestaties, n oemen wij Enterprise Intelligence.

Om bedrijfsprocessen ook daadwerkelijk te kunnen verbeteren werken we op drie niveaus in de organisatie aan de gewenste oplossingen:

In de dienstverlening van Kadenza bespreken we de bedrijfsprocessen altijd op deze drie niveaus: alleen dan leidt de beschikbaarheid van informatie aan de basis tot verbeterde controle en sturing door het management, waardoor ondernemingen uiteindelijk hun prestaties verbeteren. Van verhoogde omzet, versnelde groei, meer winst, de juiste klanten en de juiste partners tot en met structurele kostenbesparingen.

Begin 2009 werd Susara benaderd door Kadenza om tijdelijk de verkoop voor een bepaald onderdeel waar te nemen totdat er een nieuwe verkoper gevonden was. De periode was 3 maanden.

U kunt Kadenza vinden op www.kadenza.nl.